+45 40 58 11 10 jke@kaaegruppen.dk

Moderne byggeprojekt i Højbjerg, Århus på 11.194 kvm. etageareal.

De enkelte bygningskroppe udformes med karakteristiske skrånende gavle og tagflader som giver de enkelte bygninger et markant udtryk og giver en spændende og foranderlig rumoplevelse når man betragter og bevæger sig i bebyggelsen.

De varierende bygningshøjder skaber en række store og markante tagterrasser til mange lejligheder. I facaderne etableres store overdækkede altaner til alle lejligheder, som er medvirkende til en levende oplevelse af området. Arkitekt Friis og Moltke, Århus.

Saralyst Alle boligprojekt 2007