+45 40 58 11 10 jke@kaaegruppen.dk

Kaae Gruppen opkøber ejendomme og grundarealer til projektudvikling

Ejendomme og grundarealer skal primært være beliggende i de store provinsbyer, eller i byer med stor vækst. Her investerer vi i ejendomme til opførelse af byggerier indenfor detailhandel og boligbyggeri.

Når det drejer sig om ejendomme eller grunde til detailhandelsformål, opkøber vi gerne ejendomme i mindre lokalområder, hvor der er et naturligt kundeunderlag for etablering af en dagligvarebutik.

Ejendomme og grunde

Vi investerer i følgende ejendomme:

  • Ejendomme, grunde til detailhandel indenfor dagligvaresektoren og nonfood.
  • Boliger som: Tæt/lav byggeri, rækkehuse eller etagebyggeri – som lejeboliger, ejerboliger eller en kombination heraf.
  • Projektudvikling af byggejord, herunder byggemodning og opdeling i parceller.

Køb af ejendom

Et samarbejde med Kaae Gruppen indebærer et åbent, kreativt og driftigt udviklingsforløb, hvor vi undersøger muligheder for at gennemføre et byggeprojekt.

Forhandlingsforløb om køb af ejendom

Et forhandlingsforløb om køb af en ejendom foregår på den måde, at Kaae Gruppen som køber, udarbejder en købsaftale med sælger, om køb af en ejendom. Handlen vil være betinget af, at byggemyndighederne kan godkende det byggeri som vi ønsker at opføre på ejendommen.