+45 40 58 11 10 jke@kaaegruppen.dk

Masterplan for over 100 boliger på en 225.000 kvm. stor naturgrund bestående af klithede, skovareal og søområde i Hune, Blokhus

Kaae Gruppen har i samarbejde med arkitektfirmaet C.F.Møller realiseret en byudviklingsplan bestående af over 100 boliger  i et naturskønt område omkranset af fredet skov.Området er bebygget med forskellige ejendomstyper fordelt på Klitheden Syd og Klitheden Nord.

Idegrundlaget for Klitheden:

At skabe attraktivt boligområde med tidssvarende boligbebyggelse i et fælles arkitektonisk formsprog, der tilfører området helhed og kvalitet.At udforme bolig bebyggelserne med sol orienterede boliger, der alle har gode bolignære udearealer og udsyn til landskabet. At indrette lyse boliger med rumlige oplevelser af eviggyldig karakter. At bevare og styrke oplevelsen af et barsk klitlandskab.

Elegante huse der er opført i Klitheden Syd

Huse der er opført i Klitheden Nord